April och våren är igång.Blåsippor, vitsippor och annat som bevisligen är vårtecken.Det är ingen fart på värmen än.Men med lite tålamod så ....

 

Färger frisätter känslor och förklarar funderingar t.ex.då jag återger mina minnesbilder och  stämningar som fastnat någon gång, någonstans.

 

Mina målningar är ofta visioner och tolkningar av längtan till den ljusa årstiden då jag strövar vid vattnet, på ängen, i skog och mark. Iakttagelserna avspeglar sig i min bildframställning.

 

I mina något mer abstrakta motiv ger jag mig hän åt det oförutsägbara, taget ur minnet.

En form av intuitivt och abstrakt måleri.

 

 

 

Nyhet

2024-04-18

En exempelnyhet. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig.